Accord

NORWAY


OM Actavis

Global map Actavis

 

Actavis plc (NYSE: ACT) er et globalt, integrert spesialisert legemiddelforetak som fokuserer på utvikling, tilvirkning og distribusjon av generiske legemiddel og biotilsvarende produkter. Firmaet har hovedkontor i Dublin, Irland samt i Parsippany, New Jersey, USA. Det nya Actavis plc er en sammenslåing av det framgangsrike og tidligere separate Actavis, Inc. (NYSE: ACT) og Warner Chilcott plc (NASDAQ: WCRX).

Actavis er verdens tredje største generiska legemiddelforetak, med mer enn 750 molekyler i 1700 doseringskombinasjoner som markedsføres globalt gjennom virksomhet i mer enn 60 land. Actavis produkter innen branded orginal produkter, er under navnet Actavis Specialty Brands. Det utvikles og markedsføres blant annet produkter innom urologi og kvinnehelse.

Vi ser muligheter i alla de utfordringer som står framfor oss i en verden fylt med endringer, og utvikler stadig vårt tilbud for å bli en bedre samarbeidspartner.

Actavis plc er et børsnotert firma på New York Stock Exchange (NYSE).

Actavis Norge AS er tilsluttet Legemiddelansvarsforsikringen. 

 

  • Tilbake
  • Print
  • Send